2023-09-11

ZAJECIA TANECZNE - BĘCZARKA TAŃCZY

Serdecznie zapraszamy na otwarte, nieodpłatne i regularne zajęcia taneczne, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Bęczarce we wrześniu / od października świetlica w OSP Bęczarka. Wtorki: 17.00 - 18.15 - zajęcia poprowadzi Pan Andrzej Starowicz z instruktorami. Pierwsze zajęcia odbędą się 19-go września 2023r.

Zajęcia są skierowane do wszystkich mieszkańców, zarówno do nowych, jak i do tych, którzy już uczestniczyli w zajęciach w poprzednich edycjach. Efektem zajęć będzie występ podczas festiwalu "Świąteczne Inspiracje - V. Edycja" .

Zadanie jest organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Damy Radę" - współfinansowane z budżetu Gminy Myślenice.

Link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/15ZBuvO61AsrysQkKANMkHUvErwLml45msDW8wJZzcac/edit

 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 beczarka.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń