2022-11-07

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne, które skierowane są do dzieci od 6 roku życia mają na celu rozbudzić wrażliwość na piękno, wyzwolić ekspresję twórczą oraz poszerzyć horyzonty poznawcze.

Takie zajęcia stają się nie tylko źródłem przyjemności, ale również relaksują oraz dają radość z tworzenia. Dzieci poprzez prace plastyczne wyrażają swoje uczucia, myśli oraz pokazują nam – dorosłym – niezwykły świat dziecięcych marzeń. Malowanie,lepienie, wycinanie doskonalą sprawność manualną, dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 beczarka.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń